Ücretlendirme Politikası

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ VE KAPSAM

Verusaturk GSYO A.Ş. (Verusaturk GSYO) Ücretlendirme Politikası dokümanı, Verusaturk GSYO’nun ücretlendirme sistem ve uygulamaları ile bu uygulamaların yapılandırılması, izlenmesi ve kontrol edilmesi için gerekli ilke ve kuralları tanımlamaktadır.

Ücretlendirme Politikası, Verusaturk GSYO’nun ücretlendirme yaklaşımının temel prensiplerini tanımlayarak bu yaklaşımda kullanılan Verusaturk GSYO’nun misyon, strateji ve değerlerini yansıtmakta ve ücretlendirme uygulamalarına yönelik yönetişim ilkeleri ile uyum ihtiyaçlarının altını çizmektedir.

Ücret Politikası; Verusaturk GSYO’da görev yapan her kademedeki yönetici ve çalışanları kapsar.

2. İLKELER VE UYGULAMA ESASLARI
Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenmektedir.

Sabit ücretler, performansa bağlı olmaksızın, düzenli ve sürekli olarak yılın belirli dönemlerinde sabit miktarlarda yapılan nakdi ödemelerdir. Bu tür ücretler, Verusaturk GSYO’nun mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir ve çalışma süresi, unvan ve yapılan işin özelliğine göre esas olarak bütün çalışanlara ödenir.

Verusaturk GSYO’nun Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, Üst Düzey Yönetimi’ne ve çalışanlarına verilecek sabit ücretlerin Verusaturk GSYO’nun etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi esastır.

3.GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Verusaturk GSYO’nun ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, şirketin Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Politikanın etkinliğini sağlar.

Verusaturk GSYO’nun üst düzey yönetimi, şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Sitemizde, daha iyi hizmet sunulabilmesi ve sitenin çalışabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz. Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.