SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Verusaturk Girişim Sermayesi tüm faaliyetlerinde Verusa Holding sürdürülebilirlik yaklaşımı ve önceliklerini benimsemiştir.

Kurumsal yönetim, iş etiği ve kurumsal sorumluluk temel prensiplerimizdir. Yenilikçi teknolojileri takip eden yapımız ve politikalarımızla gerçekleştirdiğimiz tüm yatırım ve üretim projelerinde eşitlik, şeffaflık, insan hakları, çevre ve sosyal sorumluluk ilkeleri ile sürdürülebilir değer yaratmayı, toplum ve çevreyi ön planda tutarak, gelecek nesillere daha iyi koşullar sağlamayı hedefliyoruz.

Tüm çevre ve sürdürülebilirlik politikalarımızdan sorumlu Verusa Holding Sürdürülebilirlik Komitesi’nde Şirketimiz’i temsilen 1 üye görev yapmaktadır. Komite ve çevre yönetim ekipleri yılda en az 1 kez toplanarak sürdürülebilirlik politikalarını ve uygulamalarını gözden geçirir. Alınan kararlar ve süreçle ilgili Yönetim Kurulu bilgilendirilir.

Sürdürülebilirlik Önceliklerimiz
Verusa Holding ve Grup Şirketlerinde sürdürülebilirlik öncelikleri aşağıdaki gibidir,

Çevre Dostu Uygulamalar
Grup şirketlerinden birisi olarak en önemli hedefimiz, sahip olduğumuz doğal kaynakların sınırsız olmadığı bilinci ile tüm faaliyetlerimizde çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutarak, yatırımlarımızda toplum ve çevrenin korunmasını sağlamak, verimli ve yaratıcı iş modelleri geliştirmek, gelecek nesillerin beklentilerini çevre dostu ve katma değerli ürünlerle karşılamaktır.

Sosyal Sorumluluk
İnsana ve çevreye değer katan sosyal projelerin içinde yer almak adına, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda, yöre halkının gelişimi, ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlayacak girişimler ve muhtelif vakıflara bağış yoluyla faaliyetlerimizi sürdürmek önceliğimizdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında faaliyet gösterilen sektörlerdeki riskleri bertaraf eden üretim koşulları oluşturulmakta ve tüm grup şirketlerinde 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU, 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanunlara bağlı yönetmelikler ve yasal zorunluluklar kapsamında tüm önlemler alınmaktadır.

AR-GE, İnovasyon ve Teknoloji
Verusaturk, rekabetin giderek arttığı değişen piyasa koşullarında talepleri daha iyi yönetebilmek ve tüm paydaşlara değer yaratan ürün ve hizmet sunmak için faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde Ar-Ge ve inovasyona önem vermekte ve teknolojik yenilikleri iş süreçlerine adapte etmektedir.


Risk Yönetimi
Faaliyetlerimizin devamlılığını sağlamak ve paydaşlar nezdinde elde ettiğimiz güveni sürekli hale getirmek için olası riskleri minimize etmek ve ortadan kaldırmak üzere çözümler geliştirilmektedir.

Kurumsal risk yönetimi şirket strateji ve hedefleriyle uyumlu şekilde yürütülerek, paydaşlarımız ve diğer menfaat sahipleri için en yüksek değer yaratılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda içsel ve dışsal riskler tespit ve analiz edilmekte ve risk yönetim stratejileri belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu’nun, başta Risk Yönetimi Komitesi ve şirket içi bölümlerin geri bildirimlerini de değerlendirerek onayladığı politikalar ve belirlediği stratejik hedefler doğrultusunda, uluslararası yönetim sistemleri ve standartlarına uyumlu, büyüme ve getiri dengesini gözeten risk yönetimi uygulanmaktadır.

İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele
Verusaturk, paydaşlarına en büyük ölçüde değer üretme sorumluluklarını, SPK kurumsal yönetim ilkelerine ve yasal mevzuata uygun olarak her yıl risk yönetimi denetimi, finansal tablolar denetimi, mevzuat ve uygunluk denetimi, rüşvet ve yolsuzluk denetimi çalışmaları yürütmektedir.

İş etiği yaklaşımımızın temellerinden olan rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, itibarımız ve faaliyetlerimizin sorunsuz işlemesi bakımından kritik öneme sahiptir. Sadece kendi bünyemizde değil, tedarikçiler başta olmak üzere iş ortağımız olan tüm paydaşlarımızın bu yaklaşımı benimsemelerini bekleriz. Bu bağlamda Verusaturk,  tüm yatırımlarında yasal mevzuatlara ve standartlara uyum sağlamaktadır.

Şirket yönetici ve çalışanları rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikaları ve uygulama süreçleri hakkında eğitimlere tabi tutulmaktadır.

Sitemizde, daha iyi hizmet sunulabilmesi ve sitenin çalışabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz. Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.