YATIRIM KRİTERLERİMİZ

Girişim sermayesi yatırımlarımızda Verusa Grubu yönetiminin ve deneyimlerinin belirlediği önemli başarı faktörleri yol haritamızı oluşturmaktadır.

Yatırım yapacağımız şirketlerle ilgili olarak kriterlerimizi (güçlü büyüme potansiyeli, sürdürülebilir karlılık, operasyonel verimlilik, rekabetçi pazar payı ve piyasa gücü), önceden belirler, sürece etkin yönetim (şirket içi yönetim kurulu ve üst yönetime katılım) ve stratejik planlama (sermaye aktarımı, borç- sermaye yeniden yapılandırma, markalaşma, pazar payı ve rekabet gücünü arttıracak özgün iş planı) ile yön verir ve uygun zamanlı çıkış yöntemleri (stratejik veya finansal bir alıcıya satış, mevcut pay sahiplerine satış, halka arz) ile sonuçlandırırız.