Öne Çıkanlar

Yenilenebilir Enerji

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Ortak olduğumuz vizyoner girişimci şirketlerin yönetimlerine katılarak, kurumsallık, verimlilik ve operasyonel performanslarında sürekli iyileşme ve büyüme sağlayarak hedeflerine ulaşmaları için birlikte çalışıyoruz.

Teknoloji ve Yazılım

TEKNOLOJİ VE YAZILIM

Güçlü ve etkin yönetim ekibimiz rekabetin giderek arttığı değişen piyasa koşullarında yatırım fırsatlarını değere dönüştürecek stratejik ve etkin çözümler üretiyor.

Gıda

GIDA

Verusaturk Girişim Sermayesi olarak etkin ve güçlü yönetim becerileri ile büyüme potansiyeli yüksek sektörlerdeki girişimci şirketlerin sermaye ihtiyaçlarına destek sağlıyor, yaratıcı iş modelleri geliştirerek kurumsallaşma ve karlılıklarına katkıda bulunuyoruz.

Sağlık

SAĞLIK

Tüm yatırımlarımızda çevreye ve topluma duyarlı sürdürülebilirlik yaklaşımımız, eşitlik, şeffaflık, ve sosyal sorumluluk ilkelerimiz ile tüm paydaşlarımıza, sermaye piyasalarına ve Türkiye ekonomisine değer yaratıyoruz.

iconYENİLENEBİLİR ENERJİ
iconTEKNOLOJİ VE YAZILIM
iconGIDA
iconSAĞLIK

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARIMIZ