Bağış ve Yardım Politikası

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Verusaturk GSYO A.Ş. (Verusaturk GSYO), Yönetim Kurulumuz, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından belirlenecek üst sınır dâhilinde şirketimiz adına bağışta bulunabilir. Bu hususta Yönetim Kurulumuz Bağış ve Yardım Politikasında belirlenen esaslara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin yapacağı düzenlemelere uygun şekilde hareket eder.

Bağış ve Yardımlara İlişkin Esaslar:

  • Verusaturk GSYO, eğitim, sanat ve kültür alanlarında veya faaliyet konusu ile ilgili faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, dernek ve vakıflara, bağış ve yardım yapabilir.
  • Verusaturk GSYO tarafından her bir mali yılda yapılabilecek bağış ve yardımların toplamı için geçerli olacak üst limit Yönetim Kurulu tarafından bir önceki mali yıla ilişkin olarak düzenlenecek olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.
  • Verusaturk GSYO tarafından yapılacak bağış ve yardımlar Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen üst limit dâhilinde bağış ve yardım yapılması hakkında karar verebilir.
  • Yönetim Kurulumuz tarafından Bağış ve Yardım Politikasında yapılması önerilen değişiklikler ayrıca Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulur ve Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girer.
  • Verusaturk GSYO tarafından Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası kapsamında yürütülen faaliyetler ve sponsorluk faaliyetleri Bağış ve Yardım Politikasından bağımsız olarak Yönetim Kurulumuzca belirlenen genel yetkilendirme çerçevesinde yürütülür.
Sitemizde, daha iyi hizmet sunulabilmesi ve sitenin çalışabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz. Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.