KOMİTELER

DENETİM KOMİTESİ
Adı Soyadı Görevi
Mithat KILIÇ Başkan
Prof. Dr. M.Ege Yazgan Üye

 

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
Adı Soyadı Görevi
Mithat KILIÇ Başkan
Prof. Dr. M.Ege Yazgan Üye

 

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Adı Soyadı Görevi
Prof. Dr. M.Ege Yazgan Başkan
Mithat KILIÇ Üye
Mustafa ARSLAN Üye