Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.'nin sermayesi 24.000.000 TL'ye çıkarıldı.

25 Ocak 2021

Şirketimizin %60 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.'nin 1.692.500 TL tutarındaki mevcut sermayesinin iç kaynaklardan (geçmiş yıl karları ve fonlar) karşılanmak üzere 22.307.500 TL bedelsiz artırımla 24.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 25.01.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Bedelsiz sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirketimiz 13.384.500 TL nominal değerli bedelsiz pay elde etmiş olup, sermaye payı tutarımız 1.015.500 TL'den 14.400.000 TL'ye yükselmiştir.