I.        ŞİRKET ÖN DEĞERLENDİRMESİ

 

i. Toplantı neticesinde veya farklı biçimlerde yeni girişim şirketinden elde edilen girizgah bilgiler, Verusaturk’ün yatırım kriterleri bazında ön değerlendirmeye tabi tutulur.

ii.Verusaturk’ün yatırım kriterlerine uygun olan girişim şirketi ile gerekli görüldüğü takdirde Gizlilik Sözleşmesi imzalanır ve detaylı değerlendirme süreci başlatılmaktadır.

 

 

   II.        ŞİRKET DETAYLI DEĞERLENDİRME FAZI

 

i. Mali Analiz & Değerleme : Girişim şirketinin kurumlar vergi beyannameleri, geçici beyannameleri, detay mizanları, varsa iş planı vs… temin edilip incelenmektedir. Girişim şirketinden ayrıca finansal projeksiyon talep edilmektedir. Temin edilen verilerle şirketin mali analizi & değerlemesi etüd edilmektedir.  

ii. İstihbarat : Girişim şirketinin üye olduğu dernek, birlik vs var ise sözkonusu kanallardan gerektiği takdirde istihbarata başvurulur. Şirketin kredi veya cari hesap ilişkisinin bulunduğu bankalarda kredibilitesi araştırılır. Şirketin tespit edilen tedarikçisi veya müşterisi ile gerektiği takdirde istihbarat için irtibat kurulur. 

iii.Sektör Analizi : Şirketin faaliyet gösterdiği sektör ve endüstrinin genel analizi ve değerlendirmesi yapılmaktadır.

iv.Swot Analiz : Rekabet analizi yapılmakta, şirketin zayıf yönleri ve güçlü yönleri ile fırsatlar ve de tehditler ortaya konulmaktadır.

v.Şirket ve projeye istinaden temin edilip değerlendirilen bilgiler ve finansal verilerden özet yatırım raporu (Ek 1) hazırlanarak  Verusaturk yönetimine sunulmaktadır.

 

 

  III.        YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ VE ÖN TEKLİF FAZI

 

i. Yönetim Kurulu’nun ayrıntılı değerlendirmesi sonucu karar verilmektedir.

ii. Yatırım kararı verilmesi durumunda, karar akabinde girişim şirketine yatırım teklifi deklare edilir.

iii. Teklif şartları üzerinde girişim şirketi ile Verusaturk arasında mutabakat sağlanması durumunda gerekli görüldüğü takdirde finansal denetim (i.e. bağımsız denetçi raporu) yaptırılır.

 

 

  IV.        YATIRIM SÜRECİNİN TAMAMLANMASI

 

i. Finansal denetim ve ön teklif aşamasını takiben gerçekleştirilen istişareler neticesinde yatırım miktarı ile ortaklık yapısı mutabakata dayandırılarak sonuçlandırılır.

ii. Anlaşmaya zemin teşkil eden şartlar çerçevesinde yeni ana sözleşme inşa edilerek girişim şirketinin, Verusaturk’ü sorumluluk altında tutabilecek hukuki sözleşmeleri gözden geçirilir.

iii.Hukuki angajmanlar akabinde Verusaturk, girişim şirketinin karar aldığı sermaye arttırımına katılırak yatırım sürecini tamamlar.

 

   V.        YATIRIM SONRASI SÜREÇ

 

i. Ortaklık işlemi akabinde, girişim şirketine en az bir yönetim kurulu üyesi atanır. Yönetim kurulu üyesi seçiminde, sözkonusu kişinin girişim şirketi ile olan istişaresi ve iş alanındaki tecrübesi önem ihtiva etmektedir.

ii. Girişim şirketine, atanan yönetim kurulu üyesi başta olmak üzere Verusaturk tarafından stratejik yönetim ve finansman desteği sağlanmaktadır. İştirak edinilen şirketlerin günlük yönetimlerine müdahil olunmamaktadır.

iii. Girişim şirketinin yönetim kurulu düzenli aralıklarla toplanmaktadır. Kritik ve önem ihtiva eden kararların alınması aşamasında, Verusaturk’un yonetim kurulu üyesinin mutlak katılımı sağlanmaktadır.

iv. Girişim şirketinin devamlı dönemsel bağımsız denetimden geçirilmesine özen gösterilmektedir.