KOMİTELER

KOMİTELER

Denetim Komitesi

  • M. Ülkü Kabadayı Başkan
  • Prof. Dr. M. Ege Yazgan Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

  • M. Ülkü Kabadayı Başkan
  • Prof. Dr. M. Ege Yazgan Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

  • Prof. Dr. M. Ege Yazgan Başkan
  • M. Ülkü Kabadayı Üye
  • Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Üye