Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. Payları Satıldı.

Girişim sermayesi yatırımlarımız arasında yer alan tamamı ödenmiş 8.000.000-TL sermayeli Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.'de sahip olduğumuz %44 oranındaki toplam 3.520.000 adet payın tamamının beher pay başına 3,55-TL olmak üzere toplam 12.500.000 TL bedel karşılığında Mehmet Haldun Gedizşener'e satılmasına karar verilmiştir. 

Bu çerçevede şirketimiz ile Mehmet Haldun Gedizşener arasında yapılan 08.03.2018 tarihli pay devir sözleşmesi kapsamında, pay devir bedelinin 1.250.000 TL'si bugün tahsil edilmiş olup, pay devir bedelinin kalanı değişik vadelerde olmak üzere en geç 31.12.2018 tarihine kadar tamamen tarafımıza ödenecektir.   

Şirketimiz tarafından bugün itibariyle 12.500.000 TL karşılığında satılan söz konusu paylar için şirketimizce 15.08.2014 tarihinde toplam 3.584.000 TL bedel ödenmiştir. Şirketimiz bu işlem sonucunda yasal kayıtlara göre 8.916.000 TL, TFRS kayıtlarına göre 49.703 TL kar elde etmiştir.