Pamukova Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin mevcut 85.000.000-TL olan sermayesi 7.500.000 TL nakit artırımla 92.500.000-TL'ye çıkarılmıştır.

Şirketimizin %51 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Pamukova Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin mevcut 85.000.000 TL olan sermayesinin 7.500.000 TL nakit artırımla 92.500.000-TL'ye çıkarılmıştır. Nakit artırıma konu 7.500.000 TL'nin %51 sermaye payı oranımız doğrultusunda 3.825.000 TL'si şirketimiz tarafından nakden ödenmiştir.