Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payımız %40,86'ya ulaşmıştır.

Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş sermayesindeki payımız %40,86' ya ulaşmaştır.

Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş pay senetlerinden borsada işlem gören statüdeki 1.187.342,184 adetinin Borsa Toptan Satışlar Pazarı'nda satın alma işlemi gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret  A.Ş. sermayesindeki payımız %40,86' ya ulaşmıştır.