Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Payları Satıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri ve bu tebliğde yer alan girişim sermayesi yatırım portföyü ile sınırlamalar ve oranlar da dikkate alınarak farklı sektörlerde yeni yatırım imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla, 2012 yılından bu yana Şirketimiz portföyünde bulunan girişim şirketimiz Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %47,3'üne tekabül eden 2.036.291,845 adet borsada işlem görmeyen statüde, 3.034.856,808 adet borsada işlem gören statüde olmak üzere toplam 5.071.148,653 adet payın tamamı Verusa Holding A.Ş'ye satılmıştır.

Söz konusu satış işlemi sonucunda Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş 'nin sermayesindeki paylarımızın tamamı 24.10.2018 tarihi itibariyle devredilmiştir.